Skip Navigation Links
ФИЛУМ
Наставни план
Наставници
Анкета
Login
 
Skip Navigation LinksФИЛУМ : Наставни план   
 
  Академска година
  Студијски програм
 
Гудачки инструменти
 
 
2016/2017
 
  
Шифра
Назив предмета
Сем.
П
В
ДОН
СИР
Остали
ЕСПБ
Начин полагања
 
 
2. година студија
 
 
главни предмет
 
 
1.
76124
Виола 2
3, 4
2
1
0
0
0
24
  
 
2.
76114
Виолина 2
3, 4
2
1
0
0
0
24
  
 
3.
76134
Виолончело 2
3, 4
2
1
0
0
0
24
  
 
4.
76144
Контрабас 2
3, 4
2
1
0
0
0
24
  
 
обавезни предмет
 
 
1.
70204
Камерна музика 2
3, 4
1
1
0
0
0
6
  
 
2.
76034
Читање са листа и прорада оркестарског материјала 2
3, 4
1
1
0
0
0
4
  
 
3.
70114
Оркестар 2
3, 4
4
2
0
0
0
6
  
 
4.
74043
Солфеђо 3
3
2
0
0
0
0
2
  
 
5.
75053
Анализа музичког дела 3
3
2
1
0
0
0
2
  
 
6.
70073
Историја музике 3
3
2
0
0
0
0
2
  
 
7.
76084
Методика наставе гуд. инструмената 1
3, 4
2
0
0
0
0
4
  
 
Изборна група 2 бира се 1
 
 
1.
70103
Енглески језик 3
3
2
0
0
0
0
2
  
 
2.
77063
Италијански језик 3
3
2
0
0
0
0
2
  
 
обавезни предмет
 
 
1.
74044
Солфеђо 4
4
2
0
0
0
0
2
  
 
2.
75054
Анализа музичког дела 4
4
2
1
0
0
0
2
  
 
3.
70074
Историја музике 4
4
2
0
0
0
0
2
  
 
Изборна група 3 бира се 1
 
 
1.
70104
Енглески језик 4
4
2
0
0
0
0
2
  
 
2.
77064
Италијански језик 4
4
2
0
0
0
0
2
  
 
Укупно
60
  
 
3. година студија
 
 
главни предмет
 
 
1.
76146
Контрабас 3
5, 6
2
1
0
0
0
28
  
 
2.
76116
Виолина 3
5, 6
2
1
0
0
0
28
  
 
3.
76136
Виолончело 3
5, 6
2
1
0
0
0
28
  
 
4.
76126
Виола 3
5, 6
2
1
0
0
0
28
  
 
обавезни предмет
 
 
1.
70206
Камерна музика 3
5, 6
1
1
0
0
0
6
  
 
2.
76036
Читање са листа и прорада оркестарског материјала 3
5, 6
1
1
0
0
0
4
  
 
3.
70116
Оркестар 3
5, 6
4
2
0
0
0
6
  
 
4.
74045
Солфеђо 5
5
2
0
0
0
0
2
  
 
5.
70075
Историја музике 5
5
2
0
0
0
0
2
  
 
6.
80265
Педагогија
5
2
0
0
0
0
2
  
 
7.
76086
Методика наставе гуд. инструмената 2
5, 6
2
0
0
0
0
4
  
 
обавезни предмет
 
 
1.
74046
Солфеђо 6
6
2
0
0
0
0
2
  
 
2.
70076
Историја музике 6
6
2
0
0
0
0
2
  
 
3.
80356
Психологија
6
2
0
0
0
0
2
  
 
Укупно
60
  
 
4. година студија
 
 
главни предмет
 
 
1.
76118
Виолина 4
7, 8
2
1
0
0
0
32
  
 
2.
76148
Контрабас 4
7, 8
2
1
0
0
0
32
  
 
3.
76138
Виолончело 4
7, 8
2
1
0
0
0
32
  
 
4.
76128
Виола 4
7, 8
2
1
0
0
0
32
  
 
обавезни предмет
 
 
1.
70208
Камерна музика 4
7, 8
1
1
0
0
0
6
  
 
2.
76038
Читање са листа и прорада оркестарског материјала 4
7, 8
1
0
2
0
0
4
  
 
3.
70118
Оркестар 4
7, 8
4
2
0
0
0
6
  
 
4.
70086
Теорија културе
7, 8
2
0
0
0
0
4
  
 
5.
76088
Методика наставе гуд. инструмената 3
7, 8
2
0
0
0
0
4
  
 
Изборна група 2 бира се 1
 
 
1.
72777
Компјутерске комуникације 1
7
2
1
0
0
0
2
  
 
2.
71037
Основи оркестрације 1
7
2
0
0
0
0
2
  
 
Изборна група 3 бира се 1
 
 
1.
72778
Компјутерске комуникације 2
8
2
1
0
0
0
2
  
 
2.
71032
Основи оркестрације 2
8
2
0
0
0
0
2
  
 
Укупно
60